privacyverklaring

Privacy

Dit is de privacyverklaring van Stalman Music Services, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04078034.

 

Stalman Music Services respecteert de privacy van alle bij onze lespraktijk ingeschreven leerlingen en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Stalman Music Services. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stalman Music Services niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. 

 

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Stalman Music Services, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden veilig opgeslagen in het interne klantenbestand van Stalman Music Services en uitsluitend gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Stalman Music Services worden gebruikt om u te informeren over onze diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van onze mailings te allen tijde stopzetten. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stalman Music Services.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

 

Bewaartermijn

Stalman Music Services bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Contact

Wilt u contact opnemen n.a.v. bovenstaande? Onze contactgegevens vindt u op het tabblad home & contact.